SONDY

Průzkumné sondy do stavebních konstrukcí zejména jako podklad pro projekční činnost.