PORADENSTVÍ    

 (konzultační činnost)

Kompletní zajištění výstavby od projektu až po realizaci, předprojektová příprava, kontrola podkladů, stavebně-technologická rozvaha, sestavení rozpočtu, konzultace a dohled při výstavbě svépomocí a mnoho dalšího. 

Jednorázová konzultace

konzultace malého rozsahu

600 Kč/hodinu

Konzultace při dlouhodobé spolupráci 

3 a více konzultací

400 Kč/hodinu

Příprava, procházení podkladů

.

300 Kč/hodinu

Kontrola/konzultace na stavbě

.

600 Kč/hodinu

Cestovní náklady

Cesta = vzdálenost tam + vzdálenost zpět

8 Kč/km + 200 Kč/hodinu